Shiga・Hieizan Enryakuji Temple

4220 Sakamotohoncho, Otsu City, Shiga, Japan