Saitama・Tokoji Temple

3-6, Miyacho, Saitama Shi Omiya Ku, Saitama Ken, 330-0802, Japan