Nara・Kinpusen-ji Temple

Yoshinoyama, Yoshino Gun Yoshino Cho, Nara Ken, 639-3115, Japan